ชนิดห้อง

สิทธิ์การรักษา

เบิกได้(บาท)

เสียส่วนเกิน(บาท)

ค่าห้องที่ต้องชำระ/วัน

ห้องพิเศษ 1-6 ราคา 1,200 บาท

ข้าราชการ/อปท/(เบิกได้)

1,000

200 ลด 50%เหลือ 100

100

 

ประกันสังคม/พรบ.

-

-

1200

 

ผู้นำ/อสม./ครอบครัวสายตรง

-

-

600

 

ทหารผ่านศึก
-ชั้น 1-3 (ได้ทั้งครอบครับ)
-ชั้น 4 (ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ)

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

600

 

 

600

 

บัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง)

-

-

800

ห้องพิเศษรวม

 1-16

ข้าราชการ/อปท/(เบิกได้)

400

-

-

 

ประกันสังคม/พรบ/บัตรทอง

-

-

300

 

ผู้นำ/อสม./ครอบครัวสายตรง

-

-

150

 

ทหารผ่านศึก ชั้น 1-3และครอบครัว ชั้น 4 เฉพาะตัวเอง

-

-

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ติดต่อสอบถาม โทร 053-721345 ต่อ 210 ตึกผู้ป่วยพิเศษรวม 1

Copyright © 2019 www.phanhospital.go.th. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect